SJF - Stredoslovenská oblasť | Diskusné fórum

       

Diskusné fórum

UPOZORNENIE!!!

Prispievateľ do diskusného fóra (diskutujúci) berie na vedomie, že v príspevkoch je zakázané akékoľvek urážanie, osočovanie, rasistické narážky, vulgárne vyjadrovanie, vtipkovanie s tematikou postihnutia, sexuálnej orientácie, náboženstva alebo rasovej diskriminácie, ďalej hanobenie národa, rasy alebo etnickej skupiny a akákoľvek národná, rasová alebo náboženská nenávisť, ktorá predstavuje podnecovanie k diskriminácií, nepriateľstvu alebo násiliu.

Diskutujúci je povinný uviesť svoje celé meno (meno a priezvisko). Zároveň prehlasuje, že je členom SJF a berie na vedomie, že porušenie horeuvedených pravidiel bude mať za následok odstránenie príspevku a v odôvodnených prípadoch aj vylúčenie z fóra a zablokovanie prístupu.

 

Pokračovať>>>


 

TOPlist