SJF - Stredoslovenská oblasť | Dokumenty
 

 

Zápisnice Stredoslovenskej oblasti SJF 2018

Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SSO - 7.5.2018 Bad 

Zapisnica zo zasadnutia Predsednictva SSO T.Teplice 31.5.2018 

Hospodárenie Stredoslovenskej jazdeckej oblasti SJF k 21.5.2018: 

Zápisnica z VZ Stredoslovenskej oblasti - 25.6.2018 Vígľaš  

 

Zápisnice Stredoslovenskej oblasti SJF 2017

Zápisnica zo stretnutia klubov SSO - 21.4.2017 Dražkovce

Zápisnica z VZ Stredoslovenskej oblasti - 19.6.2017 Dražkovce

Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SSO - 16.11.2017 Vígľaš

Hospodárenie SJF SSO za rok 2017

 TOPlist