SJF - Stredoslovenská oblasť | Domov

FEI

 

EEF

 

SJF

SJF - BO

SJF - ZO

 

SJF - VO

 

NŽ Topoľčianky

Drezúra

Military

Endurance

Česká JF 

Maďarská JF

 

Rakúska JF

   
 
                                                
 
 
Novinky - Oznamy
 

 
Informácia o schvaľovaní rozpisov
9.8.2016 16:20

Na základe uznesení P-SJF a SSO Vám oznamujem, osoby, ktoré sú poverené schvaľovaním Rozpisov :

Preteky skoky SSO: Jozef Paulovič
Preteky drezúra: Michaela Horná – predseda drezúrnej komisie SJF
Preteky všestrannosť: Zdeno Malík – predseda komisie všestrannej spôsobilosti SJF
Preteky vytrvalosť: Vladimír Pažitný – predseda komisie vytrvalostného jazdenia SJF
Preteky voltíž: Pavla Krauspe – predseda voltížnej komisie SJF
Preteky záprahy: Ladislav Hána – predseda záprahovej komisie SJF
Preteky, ktorých súčasťou sú pony súťaže: okrem poverenej osoby za disciplínu aj Andrea Machalová – predseda komisie pony SJF

SZVJ - Skúšky základného výcviku jazdcov SSO – Alexander Bagdal

Pripomínam, že SZVJ organizuje jazdecká oblasť SJF (SSO). Klub, ktorý zabezpečuje podmienky skúšok je spoluorganizátorom. 20€ poplatok (za jazdca) je príjmom SSO, z ktorého sa finančne pokrývajú náklady na rozhodcov. Všetky ďalšie poplatky, ktoré vyberá spoluorganizátor ostávajú klubu.

Bez schválenia (podpisu) uvedenými osobami nebudú Rozpisy akceptované.

Jaroslav Ivan – predseda SJF-SSO


Majstrovstvá SJF SSO v skoku
25.8.2016 12:58
Kategória detí a juniorov: Masarykov dvor Vígľaš /24.-25.9.2016/
Kategória dospelých a pony: Hippoclub Liptovská Sielnica /1.-2.10.2016/
 

Skúšky ZVJ - Dlhá nad Oravou 17.9.2016
27.7.2016 08:31

Stretnutie klubov a členov SJF SSO - Vígľaš 22.7.2016
24.7.2016 10:10
Informácia - Zápisnica zo stretnutia a prijaté uznesenia SJF SSO: informacia_-_zapisnica_22.7.2016_vig__as.pdf [647 KB]  

Zloženie športových komisií SJF
21.7.2016 14:33
Na 1.zasadnutí P-SJF v Tatranskej Kotline (19.7.2016) boli menovaní predsedovia a členovia jednotlivých športových komisií SJF.
Športové komisie:   zlozenie_komisii_sjf_1.pdf [260 KB]

Zápisnica z XI. VZ SJF 27.6.2016 v Nitre
1.7.2016 18:22

Premiestňovanie živých zvierat
7.3.2016 21:46

Predbežný FEI kalendár 2016 - AUT, CZE, HUN, SVK
7.12.2015 15:49

Evidencia k 30.6.2016
24.3.2016 17:17
V sekcií "Jazdecké kluby", na hornej lište, nájdete aktuálny zoznam klubov a členov SJF SSO k 30.6.2016.

 
Výsledky: 
Cena Spiša - 28.8.2016 Spišská Nová Ves  
Majstrovstvá Severnej Moravy - 26.-28.8.2016 Olomouc  
Cena obce Závada - 28.8.2016 Závada  
RS Team Trophy V. kolo - 26.-28.8.2016 Bratislava  
Parkúrové preteky - 26. - 27.8.2016 Miskolc / HUN  
Rozpisy:
Jesenná cena Hippoclubu + Cena Penzionu Fontána - 3.-4.9.2016 Liptovská Sielnica  
Jesenné jazdecké preteky na Masarykovom dvore + M SSO detí a juniorov - 24.-25.9.2016 Vígľaš/Pstruša  
Cena Penzionu Fontana*** + M SSO v skoku dospelých a jazdcov na pony - 1. - 2.10.2016 Liptovská Sielnica  

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk TOPlist  

 
TOPlist