SJF - Stredoslovenská oblasť | Domov

FEI

 

EEF

 

SJF

SJF - BO

SJF - ZO

 

SJF - VO

 

NŽ Topoľčianky

Drezúra

Endurance

Česká JF 

Maďarská JF

 

Rakúska JF

   
 
    Jazdecké potreby Jazdecké.sk                                            
 Novinky - Oznamy
 

POZOR ZMENA: Prihlasovanie na preteky 31.3.2018 Vígľaš/Pstruša

19.3.2018 16:25

Prihlášky posielajte na mail: patrik.eibner@gmail.com


Hospodárenie SJF Stredoslovenskej jazdeckej oblasti k 28.2.2018

6.3.2018 20:25
V prílohe je Vyúčtovanie - účtovný prehľad hospodárenia Stredoslovenskej oblasti SJF od 1.1.2018-28.02.2018.

http://sso-sjf.wbl.sk/sjf_sso_20180228.pdf

Jaroslav Ivan, predseda SJF SSO


OCENENÍ na Galavečeri SJF
6.3.2018 12:10
Uplynulý víkend sa po viacročnej prestávke konal v Bratislave Galavečer SJF. Medzi ocenenými za rok 2017 boli aj jazdci z našej oblasti. Mládežnícke kategórie v skokoch sme úplne ovládli, keď boli ocenené  Táňa Hatalová, Miška JeškováTerezka Gulašová. V drezúre to bola Miška Balážová a vo všestrannosti Ivana Lőrinčíková. V kategórii pony sme mali tiež viacnásobné zastúpenie, keď si ocenenia prevzali Klárka Mihulová, Terezka Gulašová, Miška Balážová, Anička Lišuchová, Marianka Antalíková a Saška Machalová.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v tomto roku.

Predsedníctvo SJF SSO


Skúšky ZVJ - Nová Baňa 8.4.2018
26.2.2018 14:00
Viac info:
szvj_nova_bana.pdf [42 KB]  


Podané podnety na Kontrolnú komisiu SJF
19.2.2018 12:15
Podnet na prešetrenie zákonnosti prijatého uznesenia Predsedníctvom SJF (Marek Horváth, Jaroslav Ivan):http://sso-sjf.wbl.sk/podanie_na_kk_horvath_ivan_-_uznesenia_p.pdf
Podnet na prešetrenie postupu kontrolóra SJF (Janka Rindošová):http://sso-sjf.wbl.sk/podanie_na_kk_-_cinnost.pdf


Výskyt infekčnej anémie koní!!!
14.2.2018 8:25

OTVORENÝ LIST Jaroslava Ivana ČLENOM SJF
14.2.2018 9:50
Vzhľadom k tendenciám presadeným v Predsedníctve SJF na zasadnutí dňa 8.2.2018, ktoré sa nezhodujú s mojím presvedčením a považujem ich za výsmech všetkým slušným členom SJF, sa až do doby, kým sa situácia nezmení, nebudem zúčastňovať činnosti a tým ani hlasovaní v rámci Predsedníctva SJF. Zároveň sa týmto dištancujem od akýchkoľvek ďalších rozhodnutí a prijatých uznesení Predsedníctvom SJF. V rozhodovaní dávam priestor tým členom Predsedníctva SJF, ktorí prevzali iniciatívu, aby "svojou" nadpolovičnou väčšinou a demokraticky smerovali Slovenskú jazdeckú federáciu tam, kam sa rozhodli.

Celý list: http://sso-sjf.wbl.sk/otvoreny_list_ivan.pdf

Ďakujem za pochopenie
Jaroslav Ivan, predseda SJF SSO


Skokové sústredenia v Liptovskej Sielnici - február, marec, apríl 2018
31.1.2018 16:55

Skokové sústredenia s Igorom  ulekom

26.1.2018 11:35

Na základe záujmu jazdcov o pokračovanie v skokových sústredeniach formou tréningových jednotiek s trénerom Igorom  ulekom, Vám oznamujeme, že tieto budú prebiehať aj v roku 2018, a to každý pondelok počas februára a marca 2018 v jazdeckom areáli Masarykov dvor vo Vígľaši - Pstruši.

Predpokladaný počet:  10-14 dvojíc.  Jazdci si budú platiť len priamo tréningovú jednotku ? trénera a cestovné trénera (rozpočíta sa medzi účastníkov). Prenájom haly pre jazdcov zo SSO  bude hradený z rozpočtu SSO (uznesenie č. 38).

Záujem prosím nahlásiť mailom:  jaroslav.ivan@sjf.sk do termínu podľa zverejnenej tabuľky. Prvý tréning je naplánovaný na pondelok 5.2.2018 od 14:00. Harmonogramy tréningov spolu s termínom uzávierky budú zverejňované priebežne.

sso_treningy_-_akt.18.3.2018.xlsx [14 KB]

Predsedníctvo SJF SSO


Predbežný kalendár pretekov SJF SSO 2018

3.2.2018 12:02

Kalendár: kalendar2018_9.pdf [36 KB]  Predbežný FEI Kalendár 2018 - AUT, CZE, HUN, POL, SVK

2.1.2018 16:01

Kalendár: calendarfei_2018_2.pdf [20 KB]


Informácia o schvaľovaní rozpisov
9.8.2016 16:20

Na základe uznesení P-SJF a SSO Vám oznamujem, osoby, ktoré sú poverené schvaľovaním Rozpisov :

Preteky skoky SSO: Jozef Paulovič, Andrea Machalová (zastupujúca)
Preteky drezúra: Michaela Horná (predseda drezúrnej komisie SJF)
Preteky všestrannosť: Zdeno Malík (predseda komisie všestrannej spôsobilosti SJF)
Preteky vytrvalosť: Vladimír Pažitný (predseda komisie vytrvalostného jazdenia SJF)
Preteky voltíž: Pavla Krauspe
Preteky záprahy: Ladislav Hána (predseda záprahovej komisie SJF)

Preteky, ktorých súčasťou sú pony súťaže: okrem poverenej osoby za disciplínu aj Andrea Machalová (predseda komisie pony SJF)

SZVJ - Skúšky základného výcviku jazdcov SSO:  Alexander Bagdal

Pripomínam, že SZVJ organizuje jazdecká oblasť SJF (SSO). Klub, ktorý zabezpečuje podmienky skúšok je spoluorganizátorom. 20€ poplatok (za jazdca) je príjmom SSO, z ktorého sa finančne pokrývajú náklady na rozhodcov. Všetky ďalšie poplatky, ktoré vyberá spoluorganizátor ostávajú klubu.

Bez schválenia (podpisu) uvedenými osobami nebudú Rozpisy akceptované.

Jaroslav Ivan, predseda SJF SSO


Premiestňovanie živých zvierat
7.3.2016 21:46

 

Evidencia k 25.4.2017
19.4.2017 10:17
V sekcií "Jazdecké kluby", na hornej lište, nájdete aktuálny zoznam klubov a členov SJF SSO k 25.4.2017.

Výsledky:
Cena MDŽ 2018 - 10.-11.3.2018 Motešice  
Rozpisy:
Halové preteky - 31.3.2018 Vígľaš/Pstruša  
Jarná cena Hippoclubu + Cena Penzionu Fontana - 21.-22.4.2018 L. Sielnica  
 

 
 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk TOPlist  

 
TOPlist