SJF - Stredoslovenská oblasť | Domov

FEI

 

EEF

 

SJF

SJF - BO

SJF - ZO

 

SJF - VO

 

NŽ Topoľčianky

Drezúra

Military

Endurance

Česká JF 

Maďarská JF

 

Rakúska JF

   
 
                                                
 
 
Novinky - Oznamy
 

XIV. GALAVEČER SJF SSO 2016 - 4.2.2017
9.1.2017 11:13
 
 
Podrobnejšie informácie (objednávka vstupeniek, ubytovanie a pod.): galavecer_vs.pdf [334 KB]  
 
Súčasťou vyhodnotenia bude aj vyhodnotenie Slovenského skokového pony pohára 2016.
 
Jaroslav Ivan - predseda SJF SSO
Andrea Machalová - predseda Pony komisie SJF
Gabriela Ondrejková - za JK Masarykov dvor Vígľaš

Hospodárenie SJF SSO 2016
9.1.2017 10:10
V prílohe je Vyúčtovanie - účtovný prehľad hospodárenia Stredoslovenskej jazdeckej oblasti SJF od 1.7.2016 do 31.12.2016.
V zmysle tohto vyúčtovania a v ňom uvedených záväzkov prosím klub JK RM Lietavská Lúčka a jazdkyne S. Gánovká a Z. Gánovská
(Látky Algatour Ranč pod bukmi) o oznámenie čísla účtu na mail: jaroslav.ivan@sjf.sk do 15.1.2017.
 
 
Jaroslav Ivan - predseda SJF SSO

Skokové sústredenie 2017 - Liptovská Sielnica
17.1.2017 17:30
  

Nové pravidlá pohárových súťaží (Líg) pre rok 2017
3.12.2016 09:40
Pre rok 2017 sa upravujú pravidla pre skokovú ligu a ligu vo všestrannej spôsobilosti. Zmenou je spôsob vyhodnocovania dvojíc, kde pri priebežnom a aj pri výslednom hodnotení sa bude pri jazdcoch s viacerými kôňmi (v danej kategórii) brať do úvahy len jeho najlepšie umiestnenie. Vyhodnocovanie drezúrnej ligy ostáva nezmenené.
 
Stredoslovenský skokový pohár: stredoslovensky_skokovy_pohar_2017.pdf [87 KB]  
Stredoslovenský pohár vo všestrannej spôsobilosti: stredoslovensky_pohar_v_military_2017.pdf [67 KB]  

Predbežný kalendár pretekov SJF SSO na rok 2017
2.1.2017 10:44
Kalendár pretekov: kalendarsso2016_4.pdf [37 KB]  

Informácia o schvaľovaní rozpisov
9.8.2016 16:20

Na základe uznesení P-SJF a SSO Vám oznamujem, osoby, ktoré sú poverené schvaľovaním Rozpisov :

Preteky skoky SSO: Jozef Paulovič
Preteky drezúra: Michaela Horná – predseda drezúrnej komisie SJF
Preteky všestrannosť: Zdeno Malík – predseda komisie všestrannej spôsobilosti SJF
Preteky vytrvalosť: Vladimír Pažitný – predseda komisie vytrvalostného jazdenia SJF
Preteky voltíž: Marián Pavľak – predseda voltížnej komisie SJF
Preteky záprahy: Ladislav Hána – predseda záprahovej komisie SJF
Preteky, ktorých súčasťou sú pony súťaže: okrem poverenej osoby za disciplínu aj Andrea Machalová – predseda komisie pony SJF

SZVJ - Skúšky základného výcviku jazdcov SSO – Alexander Bagdal

Pripomínam, že SZVJ organizuje jazdecká oblasť SJF (SSO). Klub, ktorý zabezpečuje podmienky skúšok je spoluorganizátorom. 20€ poplatok (za jazdca) je príjmom SSO, z ktorého sa finančne pokrývajú náklady na rozhodcov. Všetky ďalšie poplatky, ktoré vyberá spoluorganizátor ostávajú klubu.

Bez schválenia (podpisu) uvedenými osobami nebudú Rozpisy akceptované.

Jaroslav Ivan – predseda SJF-SSO


Premiestňovanie živých zvierat
7.3.2016 21:46

 
Predbežný FEI kalendár 2017 - AUT, CZE, HUN, POL, SVK
30.10.2016 17:49

Evidencia k 21.9.2016
4.11.2016 17:17
V sekcií "Jazdecké kluby", na hornej lište, nájdete aktuálny zoznam klubov a členov SJF SSO k 21.9.2016.

 
Výsledky:
Vianočky Motešice - 17-18.12.2016 Motešice  
Rozpisy: 
 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk TOPlist  

 
TOPlist