SJF - Stredoslovenská oblasť | Domov

FEI

 

EEF

 

SJF

SJF - BO

SJF - ZO

 

SJF - VO

 

NŽ Topoľčianky

Drezúra

Endurance

Česká JF 

Maďarská JF

 

Rakúska JF

   
 
                                                
 
 
Novinky - Oznamy
 
 

Pravidlá pohárových súťaží 2018
15.1.2018 17:05
Predsedníctvo SJF-SSO hlasovaním "per rollam" dňa 8.1.2018 schválilo Pravidlá pohárových súťaží SSO pre rok 2018 - bez zmeny oproti roku 2017.
Pravidlá Stredoslovenského skokového pohára: stredoslovensky_skokovy_pohar_2018.pdf [377 KB]  
Pravidlá Stredoslovenského drezúrneho pohára: stredoslovensky_drezurny_pohar_2018.pdf [59 KB]  
Pravidlá Stredoslovenského pohára vo všestrannosti: stredoslovensky_pohar_v_military_2018.pdf [320 KB]  
 
Jaroslav Ivan - predseda SJF-SSO

Skúšky ZVJ - 10.2.2018 Vígľaš-Pstruša
4.1.2018 16:08

Hospodárenie SJF Stredoslovenskej jazdeckej oblasti k 30.11.2017

V prílohe je Vyúčtovanie – účtovný prehľad hospodárenia Stredoslovenskej oblasti SJF od 1.1.2017-30.11.2017.

Vyúčtovanie: http://sso-sjf.wbl.sk/sjf_sso_20171130.pdf

Jaroslav Ivan – predseda SJF SSO


Skokové sústredenia 2017/2018 - Liptovská Sielnica
10.12.2017 15:30

Zasadnutie predsedníctva SJF SSO - Vígľaš 16.11.2017

17.11.2017 20:42

Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SJF SSO a stretnutia klubov a členov SSO: zapisnica_16.11.2017_vig__as.pdf [840 KB]  Predbežný kalendár pretekov SJF SSO 2018

17.1.2018 16:22

Kalendár: kalendar2018_5.pdf [35 KB]  


Zmena v registrácii klubov (od roku 2018)

V snahe prispôsobiť sa stále meniacej sa legislatíve vyplývajúcej zo Zákona o športe, ktorý má  zásadný dopad na spôsob fungovania športových zväzov a teda aj SJF, prijalo Predsedníctvo SJF zásadnú zmenu pri registrácii klubov SJF - od roku 2018.

Príloha 1 Registračného poriadku: priloha_rp_2018_zmena.pdf [293 KB]  

Bližšie informácie: registracie_2018.pdf [286 KB]  

 

Jaroslav Ivan - predseda SJF SSO


Predbežný FEI Kalendár 2018 - AUT, CZE, HUN, POL, SVK

2.1.2018 16:01

Kalendár: calendarfei_2018_2.pdf [20 KB]


Informácia o schvaľovaní rozpisov
9.8.2016 16:20

Na základe uznesení P-SJF a SSO Vám oznamujem, osoby, ktoré sú poverené schvaľovaním Rozpisov :

Preteky skoky SSO: Jozef Paulovič, Andrea Machalová (zastupujúca)
Preteky drezúra: Michaela Horná – predseda drezúrnej komisie SJF
Preteky všestrannosť: Zdeno Malík – predseda komisie všestrannej spôsobilosti SJF
Preteky vytrvalosť: Vladimír Pažitný – predseda komisie vytrvalostného jazdenia SJF
Preteky voltíž: Pavla Krauspe
Preteky záprahy: Ladislav Hána – predseda záprahovej komisie SJF
Preteky, ktorých súčasťou sú pony súťaže: okrem poverenej osoby za disciplínu aj Andrea Machalová – predseda komisie pony SJF

SZVJ - Skúšky základného výcviku jazdcov SSO – Alexander Bagdal

Pripomínam, že SZVJ organizuje jazdecká oblasť SJF (SSO). Klub, ktorý zabezpečuje podmienky skúšok je spoluorganizátorom. 20€ poplatok (za jazdca) je príjmom SSO, z ktorého sa finančne pokrývajú náklady na rozhodcov. Všetky ďalšie poplatky, ktoré vyberá spoluorganizátor ostávajú klubu.

Bez schválenia (podpisu) uvedenými osobami nebudú Rozpisy akceptované.

Jaroslav Ivan – predseda SJF-SSO


Premiestňovanie živých zvierat
7.3.2016 21:46

Evidencia k 25.4.2017
19.4.2017 10:17
V sekcií "Jazdecké kluby", na hornej lište, nájdete aktuálny zoznam klubov a členov SJF SSO k 25.4.2017.

Výsledky:
Winter masters series - 1.-3.12.2017 Šamorín
Rozpisy: 
 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk TOPlist  

 
TOPlist