SJF - Stredoslovenská oblasť | Domov

FEI

 

EEF

 

SJF

SJF - BO

SJF - ZO

 

SJF - VO

 

NŽ Topoľčianky

Drezúra

Endurance

Česká JF 

Maďarská JF

 

Rakúska JF

 
    Jazdecké potreby Jazdecké.sk                                            
 Novinky - Oznamy

 
 ZASADNUTIE PREDSEDNÍCTVA SSO A STRETNUTIE KLUBOV SSO - 7.5.2018
 
Dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie Predsedníctva SSO spojené so stretnutím klubov a členov SSO.
Dátum: 7.5.2018 (pondelok)
čas: 17:30 (od 17:00 obhliadka areálu JK LIMFORA Badín)
Miesto: Badín - zasadačka športovej haly (1.poschodie)
 
Pozvánka a navrhovaný  program:  
 
Jaroslav Ivan - predseda SJF SSO

 Májové preteky na Masarykovom dvore - 5.-6.5.2018 Vígľaš/Pstruša
priebežne aktualizované
 
Rozpis:  
POZOR uzávierka boxov 1.5.2018: acorado@azet.sk   
Prihlášky na preteky: paulovicjozef3@gmail.com
Zoznam prihlásených:
Predbežné štartovné listiny:   
 

 Májová cena Hippoclubu + 2.kolo EQUISTYLE CUP 2018 - 12.-13.5.2018 Liptovská Sielnica 
priebežne aktualizované
 
Rozpis:   
POZOR uzávierka boxov 1.5.2018: hatala@penzionfontana.sk
Prihlášky na preteky: skatullova.alex@gmail.com
Zoznam prihlásených:
Predbežné štartovné listiny:   
 

  Verejný tréning - Nová Baňa 20.5.2018
 
Prihlášky na tréning: lucia.ivinova@gmail.com
 
Viac info:   

 Aktuálne dianie v SJF alebo informácie, ktoré vraj "poškodzujú záujmy SJF" a preto sa nemajú zverejňovať
priebežne aktualizované
 
Všetko to začalo posudzovaním Odvolania sa R.Pála na zasadnutí Predsedníctva SJF voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SJF
01.12.2017 - Rozhodnutie DK: 
08.02.2018 - Zasadnutie Predsedníctva SJF - zápisnica: 
10.02.2018 - Abdikácia na funkciu Predsedkyne Disciplinárnej komisie SJF (Andrea Machalová): 
13.02.2018 - Reakcia na rozhodnutie Predsedníctva SJF - Otvorený list členom SJF (Jaroslav Ivan): 
Vzhľadom k tendenciám presadeným v Predsedníctve SJF na zasadnutí dňa 8.2.2018, ktoré sa nezhodujú s mojím presvedčením a považujem ich za výsmech všetkým slušným členom SJF, sa až do doby, kým sa situácia nezmení, nebudem zúčastňovať činnosti a tým ani hlasovaní v rámci Predsedníctva SJF. Zároveň sa týmto dištancujem od akýchkoľvek ďalších rozhodnutí a prijatých uznesení Predsedníctvom SJF. V rozhodovaní dávam priestor tým členom Predsedníctva SJF, ktorí prevzali iniciatívu, aby "svojou" nadpolovičnou väčšinou a demokraticky smerovali Slovenskú jazdeckú federáciu tam, kam sa rozhodli.
Celý list: 
 
Došlé podnety na Kontrolnú komisiu SJF:
18.02.2018 - Podnet na prešetrenie zákonnosti prijatého uznesenia Predsedníctvom SJF (Marek Horváth, Jaroslav Ivan): 
19.02.2018 - Podnet na prešetrenie postupu a činnosti kontrolórky SJF (Janka Rindošová): 
11.03.2018 - Zasadnutie Kontrolnej komisie SJF - zápisnica: 
28.03.2018 - Stanovisko predsedkyne KK SJF k Zápisnici (Zuzana Gánovská):       
Reakcia na Stanovisko (Jaroslav Ivan): 
Reakcia na Stanovisko (Marek Horváth):
Reakcia na Stanovisko (Janka Rindošová): 

05.04.2018 - Komentár pred zasadnutím Predsedníctva SJF (Jaroslav Ivan):  

09.04.2018 - Zasadnutie Predsedníctva SJF - zápisnica:  

10.04.2018 - Nateraz posledná informácia (Jaroslav Ivan):  

30.4.2018 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva SJF

 Informačné okienko - XIII. Valné zhromaždenie SJF (21.5.2018, Vígľaš/Pstruša)
priebežne aktualizované
 
Pozvánka a program:   (klub na VZ zastupuje vždy jeden delegát - štatutár, člen - na základe splnomocnenia, alebo člen zvolený klubom na základe zápisnice) 
Delegačný lístok:   (slúži ako splnomocnenie k účasti na VZ pre delegáta (člena SJF), ktorého splnomocňuje štatutár klubu úradne overeným podpisom)
Termínovník: do 6.5.2018 (24:00) - zaslať návrhy na zmenu Programu, do 17.5.2018 (24:00) - zaslať návrhy kandidátov na volené funkcie SJF 
 
Na VZ volíme:
člen Predsedníctva SJF za činovníkov (doteraz Marek Horváth) - volí celé VZ
člen Predsedníctva SJF za športovcov (doteraz Marián štangel) - volí celé VZ
člen Predsedníctva SJF za SSO (doteraz Jaroslav Ivan) - "predvolia" delegáti za SSO a následne volí celé VZ
člen Predsedníctva SJF za VSO (doteraz Janka Rindošová) - "predvolia" delegáti za VSO a následne volí celé VZ
člen Kontrolnej komisie SJF za VSO (doteraz Vladimír Hura) - volia delegáti za VSO
Predseda Disciplinárnej komisie SJF (do abdikácie Andrea Machalová) - volí celé VZ
člen Disciplinárnej komisie SJF za BAO (doteraz nezvolený) - volia delegáti za BAO
člen Disciplinárnej komisie SJF za ZSO (doteraz Igor šulek) - volia delegáti za ZSO
člen Disciplinárnej komisie SJF za SSO (doteraz Linda Fraňová) - volia delegáti za SSO
člen Disciplinárnej komisie SJF za VSO (doteraz Marek Józef Gryglak) - volia delegáti za VSO
(prípadne ďalších, ktorých funkcie vyplynú v súvislosti so schválenými zmenami programu)
 
Pripravujeme ďalšie informácie

 Hospodárenie SJF Stredoslovenskej jazdeckej oblasti k 28.2.2018
 
Vyúčtovanie - účtovný prehľad hospodárenia Stredoslovenskej oblasti SJF od 1.1.2018-28.02.2018:  
Jaroslav Ivan, predseda SJF SSO

 OCENENÍ na Galavečeri SJF ZA ROK 2017

Po viacročnej prestávke sa 3.3.2018 konal v Bratislave Galavečer SJF. Medzi ocenenými za rok 2017 boli aj jazdci z našej oblasti. Mládežnícke kategórie v skokoch sme úplne ovládli, keď boli ocenené  Táňa Hatalová, Miška JeškováTerezka Gulašová. V drezúre to bola Miška Balážová a vo všestrannosti Ivka Lőrinčíková. V kategórii pony sme mali tiež viacnásobné zastúpenie, keď si ocenenia prevzali Klárka Mihulová, Terezka Gulašová, Miška Balážová, Anička Lišuchová, Marianka Antalíková a Saška Machalová.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v tomto roku.

Predsedníctvo SJF SSO

 


 Predbežný kalendár pretekov SJF SSO 2018

priebežne aktualizované

 

Kalendár plánovaných pretekov v SSO:   

 


 Predbežný FEI Kalendár 2018 - AUT, CZE, HUN, POL, SVK

priebežne aktualizované

 

Kalendár:  


  Informácia o schvaľovaní rozpisov
priebežne aktualizované
 
Na základe uznesení P-SJF a SSO Vám oznamujem, osoby, ktoré sú poverené schvaľovaním Rozpisov :

Preteky skoky SSO: Jozef Paulovič, Andrea Machalová (zastupujúca)
Preteky drezúra: Michaela Horná (predseda drezúrnej komisie SJF)
Preteky všestrannosť: Zdeno Malík (predseda komisie všestrannej spôsobilosti SJF)
Preteky vytrvalosť: Vladimír Pažitný (predseda komisie vytrvalostného jazdenia SJF)
Preteky voltíž: Pavla Krauspe
Preteky záprahy: Ladislav Hána (predseda záprahovej komisie SJF)

Preteky, ktorých súčasťou sú pony súťaže: okrem poverenej osoby za disciplínu aj Andrea Machalová (predseda komisie pony SJF)

SZVJ - Skúšky základného výcviku jazdcov SSO:  Alexander Bagdal, Jaroslav Ivan (zastupujúci)

Pripomínam, že SZVJ organizuje jazdecká oblasť SJF (SSO). Klub, ktorý zabezpečuje podmienky skúšok je spoluorganizátorom. 20€ poplatok (za jazdca) je príjmom SSO, z ktorého sa finančne pokrývajú náklady na rozhodcov. Všetky ďalšie poplatky, ktoré vyberá spoluorganizátor ostávajú klubu.

Bez schválenia (podpisu) uvedenými osobami nebudú Rozpisy akceptované.

Jaroslav Ivan, predseda SJF SSO


 Premiestňovanie živých zvierat

Usmernenie platné aj na rok 2018:  

 


      

priebežne aktualizované
 
Výsledky:
 Cena MDŽ 2018 - 10.-11.3.2018 Motešice  
 Hall Showjumping Tour (4.kolo) 16.-18.3.2018 - Dunajský Klátov       
 Winter Master Series 23.-25.3.2018 - Samorín   
 Halové preteky - 31.3.2018 Vígľaš/Pstruša  
 Jarné preteky - 30.-31.3.2018 Trenčín Nozdrkovce  
 Drezúrne preteky - 31.3.2018 Motešice  
 Hall Showjumping Tour (finále) 7.-8.4.2018 - Dunajský Klátov   
 Jarné halové preteky - 7.4.2018 Košice  
 Jarná cena Hippoclubu + Cena Penzionu Fontana - 21.-22.4.2018 L. Sielnica   nové 
 
Rozpisy:
 Májové preteky na Masarykovom dvore - 5.-6.5.2018 Vígľaš/Pstruša 
 Májovácena Hippoclubu + 2. kolo EQUISTYLE CUP 2018 - 12.-13.5.2018 L. Sielnica    nové              
 Drezúrne preteky Letná cena Oravy - 16.6.2018 Dlhá nad Oravou  
 

 
 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk TOPlist  

 
 
TOPlist