SJF - Stredoslovenská oblasť | Domov

FEI

 

EEF

 

SJF

SJF - BO

SJF - ZO

 

SJF - VO

 

NŽ Topoľčianky

Drezúra

Endurance

Česká JF 

Maďarská JF

 

Rakúska JF

 
    Jazdecké potreby Jazdecké.sk                                            
 Novinky - Oznamy
 
 
 
 
 Z činnosti SSO od "zvolenia" nového predsedu SSO (od 21.5.2018):
priebežne aktualizované
 
22.5.2018 - Jaroslav Ivan sa vzdal poverenia pre schvaľovanie rozpisov Skúšok ZVJ 
25.5.2018 -"Predseda SSO" Viktória Murínová - zvolala zasadnutie VZ SSO bez uznesenia predsedníctva SSO, resp. bez odsúhlasenia programu, miesta, dátumu a času predsedníctvom SSO. Pozvánka s programom a delegačný lístok sú už zverejnené na hlavnej internetovej stránke SJF.
 

 Májová cena VVS PREMIN 26.-27.5.2018 Liptovská Sielnica
priebežne aktualizované
 
Rozpis:  
Prihlášky na preteky: skatullova.alex@gmail.com
Zoznam prihlásených:  
 
Predbežné štartovné listiny a ON LINE výsledky: https://test.sportudo.cz/events/180526SS
 
Predbežný časový harmonogram - sobota:
1 + 2 (70-80cm optim) - 9:00
3 (100cm optim) - 11:45
4 (110cm dvojf) - 13:45
5 (120cm čas) - 15:30
6 (130cm roz) - 16:30

 Skúšky ZVJ Liptovský Mikuláš (JK EPONA Mútnik) - 1.6.2018

Viac:  


 ZASADNUTIE PREDSEDNÍCTVA SSO A STRETNUTIE KLUBOV SSO - 7.5.2018

Zápisnica:  
Hospodárenie SJF Stredoslovenskej jazdeckej oblasti k 30.4.2018: 
Jaroslav Ivan, predseda SSO
 
Hospodárenie SJF Stredoslovenskej jazdeckej oblasti k 21.5.2018: 
Jaroslav Ivan

 Výskyt infekčnej anémie koní v obci Zolná
Oznámenie šVaPS SR - 25.4.2018:  
 

 Aktuálne dianie v SJF alebo informácie, ktoré vraj "poškodzujú záujmy SJF" a preto sa nemajú zverejňovať
priebežne aktualizované
 
Všetko to začalo posudzovaním Odvolania sa R.Pála na zasadnutí Predsedníctva SJF voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SJF
01.12.2017 - Rozhodnutie DK: 
08.02.2018 - Zasadnutie Predsedníctva SJF - zápisnica: 
10.02.2018 - Abdikácia na funkciu Predsedkyne Disciplinárnej komisie SJF (Andrea Machalová): 
13.02.2018 - Reakcia na rozhodnutie Predsedníctva SJF - Otvorený list členom SJF (Jaroslav Ivan): 
Vzhľadom k tendenciám presadeným v Predsedníctve SJF na zasadnutí dňa 8.2.2018, ktoré sa nezhodujú s mojím presvedčením a považujem ich za výsmech všetkým slušným členom SJF, sa až do doby, kým sa situácia nezmení, nebudem zúčastňovať činnosti a tým ani hlasovaní v rámci Predsedníctva SJF. Zároveň sa týmto dištancujem od akýchkoľvek ďalších rozhodnutí a prijatých uznesení Predsedníctvom SJF. V rozhodovaní dávam priestor tým členom Predsedníctva SJF, ktorí prevzali iniciatívu, aby "svojou" nadpolovičnou väčšinou a demokraticky smerovali Slovenskú jazdeckú federáciu tam, kam sa rozhodli.
Celý list: 
 
Došlé podnety na Kontrolnú komisiu SJF:
18.02.2018 - Podnet na prešetrenie zákonnosti prijatého uznesenia Predsedníctvom SJF (Marek Horváth, Jaroslav Ivan): 
19.02.2018 - Podnet na prešetrenie postupu a činnosti kontrolórky SJF (Janka Rindošová): 
11.03.2018 - Zasadnutie Kontrolnej komisie SJF - zápisnica: 
28.03.2018 - Stanovisko predsedkyne KK SJF k Zápisnici (Zuzana Gánovská):       
Reakcia na Stanovisko (Jaroslav Ivan): 
Reakcia na Stanovisko (Marek Horváth):
Reakcia na Stanovisko (Janka Rindošová): 
 
05.04.2018 - Komentár pred zasadnutím Predsedníctva SJF (Jaroslav Ivan): 
09.04.2018 - Zasadnutie Predsedníctva SJF - zápisnica:  
10.04.2018 - Nateraz posledná informácia (Jaroslav Ivan):  
 
30.04.2018 - Zasadnutie Predsedníctva SJF - zápisnica (Kauza "Odvolanie sa R.Pála" uzavretá!? uznesenie je v bode 11):  
 
Podnet Kontrolórke SJF Zuzane Gánovskej:
07.05.2018 - Podnet na prešetrenie postupu v rozhodovaní Predsedníctva SJF (Marek Horváth, Jaroslav Ivan): 
 
21.05.2018 - XIII. Valné zhromaždenie SJF (Vígľaš/Pstruša) - Zápisnica:   nové
21.05.2018 - Jaroslav Ivan (toto vyjadrenie je mojím osobným názorom a iste sa nezhoduje s oficiálnym vyjadrením SJF):
Rokovanie bolo otvorené s 1 a pol hodinovým oneskorením a prebiehalo bez Rokovacieho a Volebného poriadku. Okrem tohto boli viackrát porušené ustanovenia Stanov SJF a Zákona o športe. Výsledky VZ sa iste dozviete, no bližšie pravdivé a úplné informácie možno áno, možno nie!!!
 
pripravujeme ďalšie informácie

 OCENENÍ na Galavečeri SJF ZA ROK 2017

Po viacročnej prestávke sa 3.3.2018 konal v Bratislave Galavečer SJF. Medzi ocenenými za rok 2017 boli aj jazdci z našej oblasti. Mládežnícke kategórie v skokoch sme úplne ovládli, keď boli ocenené  Táňa Hatalová, Miška JeškováTerezka Gulašová. V drezúre to bola Miška Balážová a vo všestrannosti Ivka Lőrinčíková. V kategórii pony sme mali tiež viacnásobné zastúpenie, keď si ocenenia prevzali Klárka Mihulová, Terezka Gulašová, Miška Balážová, Anička Lišuchová, Marianka Antalíková a Saška Machalová.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v tomto roku.

Predsedníctvo SSO


 Predbežný kalendár pretekov SJF SSO 2018

priebežne aktualizované

 

Kalendár plánovaných pretekov v SSO:   

 


 Predbežný FEI Kalendár 2018 - AUT, CZE, HUN, POL, SVK

priebežne aktualizované

 

Kalendár:  


  Informácia o schvaľovaní rozpisov
priebežne aktualizované
 
Na základe uznesení P-SJF a SSO Vám oznamujem, osoby, ktoré sú poverené schvaľovaním Rozpisov :

Preteky skoky SSO: Jozef Paulovič, Andrea Machalová (zastupujúca)
Preteky drezúra: Michaela Horná (predseda drezúrnej komisie SJF)
Preteky všestrannosť: Zdeno Malík (predseda komisie všestrannej spôsobilosti SJF)
Preteky vytrvalosť: Vladimír Pažitný (predseda komisie vytrvalostného jazdenia SJF)
Preteky voltíž: Pavla Krauspe
Preteky záprahy: Ladislav Hána (predseda záprahovej komisie SJF)

Preteky, ktorých súčasťou sú pony súťaže: okrem poverenej osoby za disciplínu aj Andrea Machalová (predseda komisie pony SJF)

SZVJ - Skúšky základného výcviku jazdcov SSO:  Alexander Bagdal 

Pripomínam, že SZVJ organizuje jazdecká oblasť SJF (SSO). Klub, ktorý zabezpečuje podmienky skúšok je spoluorganizátorom. 20€ poplatok (za jazdca) je príjmom SSO, z ktorého sa finančne pokrývajú náklady na rozhodcov. Všetky ďalšie poplatky, ktoré vyberá spoluorganizátor ostávajú klubu.

Bez schválenia (podpisu) uvedenými osobami nebudú Rozpisy akceptované.

Jaroslav Ivan, predseda SSO


 Premiestňovanie živých zvierat

Usmernenie platné aj na rok 2018:  

 


      

priebežne aktualizované
 
Výsledky:
 Cena MDŽ 2018 - 10.-11.3.2018 Motešice  
 Hall Showjumping Tour (4.kolo) 16.-18.3.2018 - Dunajský Klátov       
 Winter Master Series 23.-25.3.2018 - šamorín   
 Halové preteky - 31.3.2018 Vígľaš/Pstruša  
 Jarné preteky - 30.-31.3.2018 Trenčín Nozdrkovce  
 Drezúrne preteky - 31.3.2018 Motešice  
 Hall Showjumping Tour (finále) 7.-8.4.2018 - Dunajský Klátov   
 Jarné halové preteky I. - 7.4.2018 Košice  
 Jarná cena Hippoclubu + Cena Penzionu Fontana - 21.-22.4.2018 L. Sielnica   
 Skokové preteky - 28.4.2018 Frenštát pod Radhoštem    
 Jarné drezúrne preteky 6.ročník cena BUDOSport - 28.4.2018 Košice   
 Prvomájové jazdecké preteky - 1.5.2018 šaľa   
 RS TEAM TROPHY 1.kolo - 4.-6.5.2018 Bratislava   
 Jarné halové preteky II. - 12.5.2018 Košice  
 Májovácena Hippoclubu + 2. kolo EQUISTYLE CUP 2018 - 12.-13.5.2018 L. Sielnica     
 EQUESTRIAN CHALLENGE 2018 - 19.5.2018 R. Sobota   
 
Rozpisy:
 Májové preteky na Masarykovom dvore - 5.-6.5.2018 Vígľaš/Pstruša   preteky zrušené (anémia v obci Zolná) !!!
 Májová cena VVS PREMIN - 26.-27.5.2018 L. Sielnica                   
 Drezúrne preteky Letná cena Oravy - 16.6.2018 Dlhá nad Oravou  
 Ipeľský pohár - 31.roční- 16.6.2018 Kováčovce   
 

 
 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk TOPlist  

 
 
TOPlist