SJF - Stredoslovenská oblasť | Domov

FEI

 

EEF

 

SJF

SJF - BO

SJF - ZO

 

SJF - VO

 

NŽ Topoľčianky

Drezúra

Military

Endurance

Česká JF 

Maďarská JF

 

Rakúska JF

   
 
                                                
 
 
Novinky - Oznamy
 

Pozvánka na stretnutie klubov / členov SSO
22.10.2016 19:10
Dovoľujem si Vás pozvať na ďalšie stretnutie klubov a členov SSO, ktoré sa uskutoční v piatok 25.11.2016 v priestoroch Reštaurácie Masarykov dvor vo Vígľaši – Pstruši o 15:00 hodine.
Predpokladané a navrhované témy:
a/informácia o situácii v SJF
b/fungovanie SSO, uzavretie pohárových súťaží 2016, majstrovské súťaže 2016
c/menovanie garantov za jednotlivé jazdecké disciplíny v SSO
d/galavečer 2016 – vyhodnotenie návrhov a výber spoluorganizátora
e/základné princípy rozdelenia financií SSO a návrhy na ocenených pre rok 2016
f/plán činnosti pre rok 2017, pohárové a majstrovské súťaže 2017
g/rôzne

Vzhľadom k navrhovaným témam je účasť zástupcov z klubov SSO dôležitá a účasť členov, ktorí sa chcú podieľať a angažovať v riadení oblasti aj osobne nutná.
K bodu c/ a e/ prosím Kluby o menovité návrhy, k bodu f/ o návrhy termínov pretekov (+majstrákov SSO), sústredení a iných podujatí pre rok 2017. Návrhy posielajte v dostatočnom predstihu na mailovú adresu
:
reklama@LCmanager.sk
Jaroslav Ivan – predseda SJF - SSO

Galavečer SSO 2016 - výber spoluorganizátora
18.10.2016 19:50 
Záujemcovia o spoluorganizovanie Galavečera 2016 spojeného s vyhodnotením najúspešnejších jazdcov, koní a klubov SSO pre rok 2016 môžu posielať svoje ponuky do 15.11.2016 mailom na adresu reklama@LCmanager.sk
Podmienky: klub evidovaný v SSO SJF
Do prihlášky uveďte: presný termín (v období január-február 2016), kapacita miest, možnosť ubytovania, vstupné na osobu,  iné (večera, polnočné jedlo – kapustnica, švédske stoly, tombola, kultúrny program a pod.)
SSO SJF zabezpečuje ceny (poháre, stužky, diplomy, vecné ceny a pod.) pre ocenených. Ostatné je v réžii spoluorganizátora.Výber spoluorganizátora prebehne na plánovanom stretnutí členov a klubov SSO koncom novembra 2016.

Jaroslav Ivan – predseda SJF SSO

Skúšky ZVJ - 29.10.2016 vo Folkušovej
18.10.2016 12:14

Hospodárenie SJF Stredoslovenskej oblasti
3.10.2016
Vyúčtovanie - účtovný prehľad hospodárenia Stredoslovenskej oblasti SJF od 1.7.2016 do 30.9.2016.

Informácia o schvaľovaní rozpisov
9.8.2016 16:20

Na základe uznesení P-SJF a SSO Vám oznamujem, osoby, ktoré sú poverené schvaľovaním Rozpisov :

Preteky skoky SSO: Jozef Paulovič
Preteky drezúra: Michaela Horná – predseda drezúrnej komisie SJF
Preteky všestrannosť: Zdeno Malík – predseda komisie všestrannej spôsobilosti SJF
Preteky vytrvalosť: Vladimír Pažitný – predseda komisie vytrvalostného jazdenia SJF
Preteky voltíž: Marián Pavľak – predseda voltížnej komisie SJF
Preteky záprahy: Ladislav Hána – predseda záprahovej komisie SJF
Preteky, ktorých súčasťou sú pony súťaže: okrem poverenej osoby za disciplínu aj Andrea Machalová – predseda komisie pony SJF

SZVJ - Skúšky základného výcviku jazdcov SSO – Alexander Bagdal

Pripomínam, že SZVJ organizuje jazdecká oblasť SJF (SSO). Klub, ktorý zabezpečuje podmienky skúšok je spoluorganizátorom. 20€ poplatok (za jazdca) je príjmom SSO, z ktorého sa finančne pokrývajú náklady na rozhodcov. Všetky ďalšie poplatky, ktoré vyberá spoluorganizátor ostávajú klubu.

Bez schválenia (podpisu) uvedenými osobami nebudú Rozpisy akceptované.

Jaroslav Ivan – predseda SJF-SSO


Zápisnica z XI. VZ SJF 27.6.2016 v Nitre
1.7.2016 18:22

Premiestňovanie živých zvierat
7.3.2016 21:46

Predbežný FEI kalendár 2016 - AUT, CZE, HUN, SVK
7.12.2015 15:49

Evidencia k 30.6.2016
24.3.2016 17:17
V sekcií "Jazdecké kluby", na hornej lište, nájdete aktuálny zoznam klubov a členov SJF SSO k 30.6.2016.

 
Výsledky:
Parkúrové preteky - 23.10.2016 Unterägeri / SUI  
Majstrovstvá SSO vo všestrannej spôsobilosti detí a juniorov- 22.10.2016 Lučenec-Ľadovo
Rozpisy: 
 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk TOPlist  

 
TOPlist