SJF - Stredoslovenská oblasť | Domov

FEI

 

EEF

 

SJF

SJF - BO

SJF - ZO

 

SJF - VO

 

NŽ Topoľčianky

Drezúra

Endurance

Česká JF 

Maďarská JF

 

Rakúska JF

   
 
                                                
 
 
Novinky - Oznamy
 
 

Zasadnutie predsedníctva SJF SSO - Vígľaš 16.11.2017

17.11.2017 20:42

Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SJF SSO a stretnutia klubov a členov SSO: zapisnica_16.11.2017_vig__as.pdf [840 KB]  


XV. Galavečer 2017 - zoznam ocenených

17.11.2017 17:35

Galavečer 2017 spojený s vyhodnotením najúspešnejších jazdcov, koní a klubov SSO sa uskutoční v spolupráci s JK Masarykov dvor Vígľaš dňa 9.12.2017 (sobota) v reštaurácii Masarykov dvor Vígľaš-Pstruša.

 

Pozvánka: 15-ty_galavecer_a3.pdf [2154 KB]  

Podrobnejšie informácie: galavecer_2017_vs.pdf [333 KB]

Zoznam ocenených: zoznam_ocenenych_galavecer_2017_1.pdf [280 KB]  

 

Predsedníctvo SJF SSO


Predbežný kalendár pretekov SJF SSO 2018

14.11.2017 11:22

Kalendár: kalendar2018_2.pdf [35 KB]  


POZOR - dôležité informácie a zmeny

Prerozdelenie financií zo štátného rozpočtu (za rok 2017)

11.11.2017 15:00

Na základe Zákona o športe bola vypracovaná presná metodika prerozdelenia a využitia pridelených finančných prostriedkov z MŠVVaŠ. Objem financií pre SJF v roku 2017 je vo výške 24 689 €, ktoré získajú kluby podľa aktívnych športovcov do 23 rokov.

Bližšie informácie: metodika_-_financie_2017.pdf [381 KB]  

 

Zmena v registrácii klubov (od roku 2018)

V snahe prispôsobiť sa stále meniacej sa legislatíve vyplývajúcej zo Zákona o športe, ktorý má  zásadný dopad na spôsob fungovania športových zväzov a teda aj SJF, prijalo Predsedníctvo SJF zásadnú zmenu pri registrácii klubov SJF - od roku 2018.

Príloha 1 Registračného poriadku: priloha_rp_2018_zmena.pdf [293 KB]  

Bližšie informácie: registracie_2018.pdf [286 KB]  

 

Ďalšie informácie získate aj na stretnutí klubov SSO / Zasadnutie P-SJF SSO, 16.11.2017 (štvrtok) vo Vígľaši (Masarykov dvor)

 

Jaroslav Ivan - predseda SJF SSO


Hospodárenie SJF SSO 01-09/2017

13.10.2017 22:25

V prílohe je Vyúčtovanie - účtovný prehľad hospodárenia SJF SSO od 1.1.2017 do 30.9.2017.

Príloha: sjf_sso_20170930.pdf [189 KB]  

 

Jaroslav Ivan - predseda SJF SSO


Predbežný FEI Kalendár 2018 - AUT, CZE, HUN, POL, SVK

6.10.2017 12:01

Kalendár: calendarfei_2018.pdf [20 KB]  


Informácia o schvaľovaní rozpisov
9.8.2016 16:20

Na základe uznesení P-SJF a SSO Vám oznamujem, osoby, ktoré sú poverené schvaľovaním Rozpisov :

Preteky skoky SSO: Jozef Paulovič, Andrea Machalová (zastupujúca)
Preteky drezúra: Michaela Horná – predseda drezúrnej komisie SJF
Preteky všestrannosť: Zdeno Malík – predseda komisie všestrannej spôsobilosti SJF
Preteky vytrvalosť: Vladimír Pažitný – predseda komisie vytrvalostného jazdenia SJF
Preteky voltíž: Pavla Krauspe
Preteky záprahy: Ladislav Hána – predseda záprahovej komisie SJF
Preteky, ktorých súčasťou sú pony súťaže: okrem poverenej osoby za disciplínu aj Andrea Machalová – predseda komisie pony SJF

SZVJ - Skúšky základného výcviku jazdcov SSO – Alexander Bagdal

Pripomínam, že SZVJ organizuje jazdecká oblasť SJF (SSO). Klub, ktorý zabezpečuje podmienky skúšok je spoluorganizátorom. 20€ poplatok (za jazdca) je príjmom SSO, z ktorého sa finančne pokrývajú náklady na rozhodcov. Všetky ďalšie poplatky, ktoré vyberá spoluorganizátor ostávajú klubu.

Bez schválenia (podpisu) uvedenými osobami nebudú Rozpisy akceptované.

Jaroslav Ivan – predseda SJF-SSO


Premiestňovanie živých zvierat
7.3.2016 21:46

Evidencia k 25.4.2017
19.4.2017 10:17
V sekcií "Jazdecké kluby", na hornej lište, nájdete aktuálny zoznam klubov a členov SJF SSO k 25.4.2017.

Výsledky:
Hall showjumping tour - 11.-12.11.2017 Dunajský Klátov
Rozpisy: 
 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk TOPlist  

 
TOPlist